Sürdürülebilirlik

Pera Yatırım Holding A.Ş. olarak iş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı hedefliyor, operasyonlarımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltan ve enerji verimliliğini artıran çalışmalar yapıyoruz. Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yapıyor; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ediyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ele aldığımız adil, sorumlu ve hesap verilebilir yönetim anlayışımız, etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, çalışma ortamında insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve toplumsal katkılarımızı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.