İnsan Kaynakları Uygulamamız

Temel İnsan Kaynakları politikamız, çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek sağlayarak hem iş hedeflerine ulaşmalarına hem de kişisel gelişimlerini ilerletmelerine yardımcı olmak amacıyla işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını herkese eşit fırsat ilkesiyle, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Çalışanlarımızın performanslarını, ölçülebilir hedefler tanımlayarak, adil ve objektif bir sistem dahilinde hem iş performansı hem de değerlerimiz bütünlüğünde değerlendiririz.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sürdaürülebilirlik, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.